Villa

Vi hjälper er med hela processen, allt ifrån radonmätning till åtgärdsprogram samt radonsanering. Som privatperson får ni givetvis ROT-avdrag på installationen.

 

Radon problemen hos villaägare i Sverige kan bero på både markradon samt strålning från blåbetong som är ett byggmaterial som användes mellan 1927 och 1975. I bland kan problemet vara både blåbetong och markradon. De olika sakerna behöver åtgärdas på olika sätt sätt, radonsugen hjälper oss med markradonet medan en förbättrad ventilation är svaret för blåbetong. Vi gör givetvis båda insatserna om så krävs.

 

 

 

Vi kan kan i de flesta fall lämna fast pris samt garantier på att sänka radonvärdet under gränsnivån.

 

 

Installation från villa i Hässelby.

Radonsug

 

Vi använder oss av marknadens ledande

radonsug som är mycket tystgående och

vi kan programmera den för optimal verkan.

Många konkurrenter har problem med hög

ljudvolym men denna stör varken nattsömn

eller grannar.