Om

Det här är radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

 

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

 

Radon är en ädelgas som ingår i en naturligt förekommande sönderfallskedja som utgår från uran-238. Radonet bildas när radium sönderfaller, och ämnet sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna följer med inandningsluften och strålningen som de avger kan skada lunga och luftrör.

 

Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader. Radon i inomhusluft kan också komma från byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Det luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

 

Hälsorisker med radon

 

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Nya studier visar att nästan två tredjedelar (63 procent) av de radonrelaterade dödsfallen i lungcancer drabbar personer som exponerats för radonhalter lägre än riktvärdet 200 Bq/m3 – en nivå som tidigare inte har lett till rekommendation om åtgärder. Beräkningar visar att 360 dödsfall i lungcancer per år skulle kunna undvikas i de nordiska länderna om alla bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3 sänktes till 100 Bq/m3.

 

 

Om Radonakuten

 

RadonAkuten har arbetat med radonsaneringar under snart 8 år och började vår bana med att arbeta åt andra radonföretag. Vi utför även nu uppdrag åt och tillsammans med några av våra konkurrenter. Efter att vi gått Strålskyddsmyndighetens samtliga utbildningar så började vi för ett par år sedan att ta egna uppdrag. På detta viset så har vi fått stor erfarenhet och varit med på en mängd olika uppdrag. Vi föredrar den så kallade smalrörsmetoden men ibland så krävs större saker. Vi monterar också FTX ventilation i de fall det behövs om fastigheten innehåller mycket blåbetong. Företaget är numera uppdelat i ett antal olika arbetsområden;

 

¤ Radonsanering Stockholm

¤ Radonsanering Uppsala

¤ Radonmätning

¤ Radonbesiktning

 

Kontakta oss för kostnadsfritt besök.